Franse Hangoor Ziektes

Franse Hangoor Ziektes

Konijnen zijn niet echt moeilijk te verzorgen, als u een paar belangrijke dingen maar goed in het oog houdt. Ondanks de goede zorgen, kunnen konijnen ziek worden. Hieronder staat beschreven hoe u kunt zien of uw konijn ziek is en wat u zelf kunt doen. Ook beschrijven we een aantal gezondheidsproblemen waarmee u geconfronteerd kunt worden.

Het konijn is ziek.

Meestal zit uw konijn stilletjes in een hoekje en wil niet of met moeite eten. Soms kunt u aan de vacht al zien dat er iets mis is. De vacht glanst niet en zit vol plukken dood haar. Ook kunt u soms de volgende afwijkingen waarnemen:

  • Scheve kop

  • Vuile ogen en/of vuile neus

  • Diepliggende ogen

  • Vieze vacht rond de anus door ontlasting en urine

  • Kwijlen {de kin en borst zijn nat en bevuild}

  • Jeuk {het dier schudt met het hoofd, krabt met de poten, bijt zich zelf en zit te vaak zijn vacht te verzorgen}

  • Er zitten vliegen op uw konijn

Wat kunt u doen:

Controleer of uw konijn in de zon heeft gestaan en of het niet te warm is. In dat geval kan namelijk sprake zijn van oververhitting. Kik of het water nog vers en de voeding in orde is. Controleer of de drinkfles niet verstopt is!! Is er sprake van diarree? Heeft het dier de laatste uren nog wel gepoept en geplast of voelt de buik soms hard aan? Overleg bij twijfel met uw dierenarts. Er kan spoed geboden zijn.

KONijNENZiEKTES


DWANGVOEREN:
Bij een konijn dat ziek is, is het heel belangrijk dat zijn darmen goed blijven werken. Als hij
niet meer wil eten, moet hij gedwangvoerd worden.
Dit kan door het geven van vloeibaar voer: nutrilon soya plus (babyvoeding), gemalen biks
opgelost in water, supreme support recovery (speciaal voer voor zieke konijnen). Geef elke
2-3 uur 3-4 spuitjes van 2.5ml. Direkt achter de snijtanden aan de zijkant van de bek zit
een ruimte waar je voorzichtig wat vloeibaar voedsel naar binnen kunt spuiten. Laat het
konijn rustig slikken!
Wikkel hem eventueel in een doek om hem rustig te houden.
Een konijn dat normaal buiten zit, moet bij ziekte naar binnen.

GASVORMiNG/ TROMMELZUCHT
Het konijn is plotseling ziek, wil niet eten, heeft pijn in de buik. De darmen gaan stilliggen
en hij kan sterven.
Oorzaak: stress, teveel konijnen in een te kleine ruimte, te weinig vezelrijk voer (hooi), te
weinig lichaamsbeweging, een vieze kooi, het eten van teveel klaver of kool.
Verschijnselen: eerst harde borrelende geluiden in de buik, later helemaal geen geluid
(luister met je oor tegen de buik).
-niet eten, wil met rust gelaten worden, hij ligt in een ongemakkelijke houding, of wil niet
liggen, onrustig liggen, stro wegtrappen -snel ademen (teken van pijn) -buik voelt heel hard
(trommelzucht) -konijn is soms heel slap, hij produceert weinig keutels
Behandeling:
-Aeropax (humaan middel, bij apotheek te koop): eerst 3x 2.5ml (40mg) met een kwartier
ertussen, daarna ieder uur 2.5ml tot de toestand verbetert.
-dwangvoeren, voorzichtige buikmassage, warme kruik -indien na 12 uur geen verbetering:
naar dierenarts (voor bv infuus, pijnstilling, middel om darmwerking te verbeteren)

VERSTOPPiNG/HAARBAL
Oorzaak: Te weinig hooi en groenvoer eten, hierdoor krijgt het konijn te weinig vezels
binnen en bewegen de darmen te weinig. Een grote klont haar en voedselresten blijft
vastzitten in de maag.
Verschijnselen: kleinere keutels (gezonde keutels zijn droog en glanzend van dezelfde
grootte en vorm). Het konijn wordt minder levendig, eet minder, keutelt minder.
Therapie:
-geef extra water dmv een spuitje
-geef zoveel mogelijk verse bladgroentes en maak ze nat -geef 2x per dag 5 ml verse
ananassap (dus niet uit blik) of papaya. Het bevat een enzym dat de haarbal kan oplossen.
-dwangvoeren
-bij onvoldoende verbetering binnen 1 dag: naar dierenarts (voor bv infuus, pijnstiller,
middel om darmen op gang te brengen, laxeermiddel) Het kan tot 4 weken duren voor het los komt, geef dus niet te snel op. Een laatste redmiddel is een
operatie waarbij de haarbal operatief uit de maag verwijderd wordt. De prognose hiervan is
echter niet zo goed.
Preventie: volop vers drinkwater, voldoende hooi van goede kwaliteit, groenvoer.

GEBiTSPROBLEMEN
De tanden en kiezen van een konijn groeien altijd door. Alleen door veel te kauwen op vezelrijk voer als hooi. stro en groenvoer slijten ze keurig af en worden ze niet te lang. Konijnen die veel korrelvoeding eten hoeven hierop nauwelijks te kauwen. Ook zijn ze snel verzadigd en eten daardoor te weinig ruwvoer. Zo kunnen de tanden en kiezen te lang worden. Een andere oorzaak voor het doorgroeien van tanden en kiezen is een scheve kaakstand. Te lange tanden en kiezen kunnen abcessen en verwondingen aan de tong en mondslijmvlies veroorzaken. De dieren hebben dan moeite met eten en kwijlen soms. Laat de tanden regelmatig inkorten als dit niet vanzelf gebeurt en zorg in elk geval voor voldoende ruwvoer. Dit probleem kan bij jonge en bij oude dieren voorkomen.

ABCESSEN
U vindt abcessen bij konijnen meestal rond de bek als gevolg van tand en kies problemen en aan de poten {door verwondingen als gevolg van stampen}. De abcessen breken meestal niet vanzelf open en moeten dus door uw dierenarts worden behandeld. Neem de oorzaak van de verwondingen, Bijvoorbeeld splinters in het hok of te scherp kattengrit, weg om herhaling te voorkomen.

SNOT
Verschijnselen: vieze uitscheiding uit de neus, niezen, plakkerige haren aan de binnenkant
van de poten (door het afvegen aan de neus).
Oorzaken: te hoge omgevingstemperatuur, te vochtig, stress, luchtvervuiling door
parfum/haarspray/verf/kookluchtjes/stof/urine. Dit veroozaakt een infectie van de voorste
luchtwegen.
Behandeling: frisse lucht, antibiotica.


ViEZE OGEN
Oorzaken:
-blokkade van de traanbuis door verkeerde stand van de kiezen, als gevolg van vitaminetekort
door verkeerde voeding.
-ontsteking van het oogslijmvlies
-beschadiging van het oog
-verkeerde stand van het ooglid
Behandeling: afhankelijk van de oorzaak zal de dierenarts een oogzalf voorschrijven,
eventueel de stand van het ooglid corrigeren of eventueel de gebitsproblemen verhelpen.

BLAASSTENEN/URiNE-DRAP
Verschijnselen: vaak kleine plasjes, met soms wat bloed erin. De urine kan een sterke geur
hebben. Soms is de urine tandpasta-achtig of zitten er kleine steentjes in. Bij totale
blokkade is er geen urineproductie meer en zal het konijn snel erg ziek worden en pijn
hebben. Ga dan snel naar een dierenarts!
Oorzaken: te weinig vochtopname (groenvoer!), teveel Calcium opname door
knaag- of likstenen.
Behandeling: afhankelijk van het urineonderzoek zal de dierenarts vocht toedienen, de
blokkade verhelpen, antibiotica voorschrijven en een pijnstiller geven. Een grote steen is
vaak op een röntgenfoto te zien en zal chirurgisch verwijderd moeten worden.
Preventie: geef groenvoer waar weinig calcium in zit. Geef geen liksteen of knaagsteen. Geefniet teveel biks.

MYXOMATOSE
Virus, dat via wilde konijnen verspreid wordt door konijnenvlooien en muggen.
Verschijnselen: dikke, vochtige zwellingen op kop, snuit, oog en oor.
Behandeling: vocht, antibiotica, warmte, dwangvoeren. Maar meestal gaan ze snel dood.
Preventie: vaccinatie in het voorjaar en in het najaar geeft de beste bescherming. Een
nadeel is dat bij enkele konijnen op de entplaats een zwelling kan ontstaan, enkele weken
na het geven van de inenting. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Probeer muggen buiten de
kooi te houden door er vliegengaas voor te spannen.

VHD
Bloederige virale diarree, welke meestal de dood tot gevolg heeft.
Verspreiding kan van konijn op konijn, maar ook via stro of eigenaar.
Verschijnselen: stinkende dunne ontlasting, lusteloos, niet eten, soms gaan ze dood zonder
verschijnselen.
Behandeling: vocht, antibiotica, warmte, dwangvoeren. Maar meestal gaan ze snel dood.
Preventie: 2x per jaar vaccineren geeft goede bescherming.

BAARMOEDERKANKER
Komt voor bij 50-80% van de vrouwtjes die ouder zijn dan 4 jaar, mn bij Hollandertjes, Tans en Havanna’s. Het is een kwaadaardige tumor.
Verschijnselen: bloed in de urine, bloederige vaginale uitvloei
Behandeling: castratie
Preventie: door het verwijderen van de baarmoeder en de eileiders kun je dit voorkomen.


ENTEROCOLiTiS/DiKKE-BUiKEN-ZiEKTE
Darmslijmvliesontsteking met slijmvorming in de dikke darm. Komt vooral voor bij jonge
konijnen tot 4 maanden oud, heeft soms een dodelijk verloop.
Verschijnselen: lusteloos, beven, minder eten, gezwollen buik, lage lichaamstemperatuur,
veel dorst, diarree met slijm, klotsende buik.
Behandeling: aeropax, hooi, evt dwangvoeren met ‘suppreme support recovery’, warm
houden. De dierenarts zal een darmstimulerend middel kunnen geven, metronidazol, infuus,pro-biotica.

HERNiA
Verlamming van de achterhand door een verkeerde beweging. Konijnen die onvoldoende
lichaamsbeweging krijgen, zullen een onvoldoende bespiering van de rug hebben, waardoor een hernia eerder ontstaat.
Behandeling: rust, minimaal 30 dagen in een kleine kooi, goed warm houden. De dierenarts zal corticosteroiden kunnen toedienen.

KONijNENSYFiLiS
Oorzaak: besmetting door parasieten (spirochaete). Besmetting kan van konijn op konijn,
ook via stro. Pas na 21-90 dagen verschijnselen.
Verschijnselen:
-gezwollenheid/roodheid rond de geslachtsorganen.
-ontstekingen geslachtsdelen/anus/voorpoten -korsten aan oogleden, lippen en snuit
Behandeling: goede ontsmetting van hok en kleding, de dierenarts zal injecties met
procaine-penicilline geven.

ONTSTEKiNG VAN HET MiDDENOOR
Door een ontsteking, maar ook door een verkoudheid kan het middenoor ontstoken raken. Uw konijn zal dan zijn kop scheef houden. Hij doet dat consequent naar 1 kant en het kan soms zo extreem zijn dat hij omvalt en niet meer rechtop kan blijven staan. Een snelle behandeling door de dierenarts is noodzakelijk. De infectie is soms goed te behandelen. Het dier kan er een scheve kop aan overhouden

OORMijT
Verschijnselen:
Soms krabben ze aan de oren of schudden ze met de kop, vaak zie je korsten in de oren. De diagnose kan gesteld worden dmv microscopisch onderzoek.
Behandeling: de dierenarts zal injecties met ivermectine geven, en/of een oorzalf.
Vachtmijt
Verschijnselen: schilferige huid, jeuk
Behandeling: de dierenarts zal injecties ivermectine geven.

MADENZiEKTE
Vliegen leggen eitjes in plakkerige ontlasting. Hieruit ontstaan larven (maden). Deze kunnen met
name bij konijnen die niet schoon zijn of die wondjes hebben zichzelf naar binnen eten en
enorme wonden veroorzaken. Het begint meestal rond de anus.
Behandeling: de huid moet goed worden schoongemaakt met een desinfecterend middel. De dierenarts zal antibiotica en pijnstiller geven.
Soms zijn injecties met ivermectine nodig, of infuus.
Preventie: hok goed schoonhouden, vliegen weren dmv een vliegengaas.
Konijn goed schoonhouden. Eventueel plakpoep direct verwijderen dmv een badje met
lauwwarm water en goed afdrogen.

MOERZiEKTE
1-3 weken na het werpen van een nest: apatische moeder, die de jongen niet meer kan
voeden, verlammingsverschijnselen.
Behandeling: Calcium-Magnesium infuus
 

DiARREE                                                                                                                              Diaree herkent u aan de aanwezigheid van opgedroogde ontlasting in de vacht rond de anus en onder de staart. De ontlasting ruikt wat zuur. Chronische diarree komt bijna altijd door een voedingsfout. Geef de eerste maand uitsluitend kwalitatief goed hooi.   Bij jonge konijntjes komt een parasitaire darminfectie, coccidiose, veel voor. Raadpleeg bij acute diarree de dierenarts.

COCCiDiOSE
Oorzaak: kleine parasiet (protozoa). Vaak na stress of bij vieze kooi.
Verschijnselen: konijn is lusteloos, wil niet eten, vermagert. Keutels zijn nat en zacht, soms
diarree en uitdroging.
Behandeling: Toltrazuril, eventueel antibiotica en infuus, eventueel dwangvoeren.